Březen 2010

Kytkování ..

28. března 2010 v 9:38 | Autorka : JiHei |  FotomixPohledy vzhůru ...

25. března 2010 v 18:56 | Autorka : JiHei |  Hrady, zámky, města / Castles, Towns

Všechny tyto fotografie jsou pořízeny na náměstí v Chomutově a v jeho přilehlých částech.Vlevo část galerie Špejchar, vpravo kostel sv. Ignáce.

Kostel svaté Kateřiny je nejcennější historickou památkou ve městě a jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Vznikl na místě staršího panského kostela u komendy řádů německých rytířů po roce 1252. Do dnešního dne se zachovala starší příčná loď a presbyterium z konce 13. století, které je významné zachovanými klenebními svorníky a patkami s rostlinnými motivy. Stavba dokládá příchod gotiky na naše území. Konzoly jsou románské a zaklenutí je dotaženo do gotické linie. Hlavní loď kostela a západní věž byly pohlceny přestavbami řádového kostela a přilehlé komendy na zámek v 15. a 16. století. Příčná loď a kněžiště sloužily nadále jako zámecká a později radniční kaple. Od konce 18. století sloužil kostel jako skladiště a kočárovna. V 60. letech minulého století se rozhodovalo, zda se stavba strhne nebo nechá opravit. Kostel zůstal, ale opravy započaly až v roce 1991. V listopadu roku 2000 byl kostel po více než 200 letech znovu otevřen pro veřejnost. Konají se zde výstavy a koncerty a navštívit jej můžete také v rámci prohlídky expozice Oblastního muzea.

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.


Jezuitský kostel svatého Ignáce je raně barokní stavba s dvouvěžovým severním průčelím. Byl postaven v letech 1663 až 1668 italským architektem Carlem Luragem. Nese jméno svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl kostel součástí vojenských kasáren. Od roku 1945 přestal sloužit bohoslužbám a začal pustnout. V podzemní kryptě kostela se nacházelo osmdesát zachovalých mumií mnichů. Porušením systému větrání v kryptě se mumie začaly rozpadat a všechny byly pohřbeny na městském hřbitově. V letech 1991 až 2000 byl kostel citlivě obnoven a předán do užívání Středisku knihovnických a kulturních služeb. Konají se zde výstavy a koncerty, církev kostel stále
využívá pro bohoslužby.Zdroj textů: Oficiální stránky města Chomutova.


Poslední ohlédnutí ...... ?

20. března 2010 v 11:13 | Autorka : JiHei |  Příroda, krajiny / Nature, Landscapes

Krušné hory.
Kapky.


A zima už je konečně pryč ( ? ).


jihei


Malé nakouknutí do .....

15. března 2010 v 12:06 | Autorka : JiHei |  Hrady, zámky, města / Castles, Towns
..... Chomutova :).


Chomutovské historické náměstí...s městskou věží.


Pozdně gotické sklípkové klenby.Barokní sloup Nejsvětější trojice.


Pohled na zadní část gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na snímku je i městská věž, která je přístupná veřejnosti. Dostavěna byla roku 1525, ale již na přelomu 15. a 16. století byla spodní část zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou. Naposledy byla přestavěna v roce 1874 v novogotickém stylu.


Areál bývalé jezuitské koleje a gymnázia vyplňuje celý jižní okraj historického centra Chomutova. Na stavbu bylo vykoupeno 14 měšťanských domů. Základní kámen byl položen v srpnu roku 1590. Výstavbu inicioval Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Království českého, který přivedl roku 1589 jezuitský řád do Chomutova. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přestavěna na kasárna. Vojáci tu sídlili až do roku 1968. Jezuitské gymnázium bylo využíváno jako gymnázium až do roku 1932. Objekt gymnázia zahrnoval dvě hradební věže, dodnes je zachována Hvězdářská věž. Jezuitský areál se v současnosti skládá z kostela svatého Ignáce, Městské galerie Špejchar, arkádového nádvoří, Střediska knihovnických a kulturních služeb a Oblastního muzea.


Zdroj textu: Oficiální stránky města Chomutova.Teplice - botanická zahrada

6. března 2010 v 10:03 | Autorka : JiHei |  Fotomix

Pěkná zahrádka :)


Rosení ...


Auu !! :-(


Něžná ...