Hrady, zámky, města / Castles, Towns

Hrady, zámky, města...

17. května 2010 v 17:30 | Autorka : JiHei


Nádvoří zámku v Žirovnici...
Krásný kraj,
...milí lidé...:).


jihie


jihei

jihei


Křivoklát.... a který že to hmyzoun mi manévruje v záběru? :)


jiheijiehi

Tentokrát si město nevzali....Asi si ho přiletěli jenom obhlídnout... 8-) ;)

Ulice a uličky..

16. dubna 2010 v 10:27 | Autorka : JiHei

..... kolem náměstí v Chomutově.

Přehrada Kamenička.

3. dubna 2010 v 9:57 | Autorka : JiHei

Když navštívíte Bezručovo údolí, nesmíte minout nádhernou přehradu Kameničku :).
Je sice schovaná v lesích, ale cesta k ní, je dobře značená. Takže obujte pohodlné botky,
protože až k ní, se autem nedostanete.
Což je dobře, protože procházka.... je to nádherná...:)

Když dojdete až ke hrázi, můžete celou přehradu obejít
a prohlédnout si jí skoro ze všechn stran. A když budete pokračovat v cestě směrem nad přehradu, do dalších kopců, můžete se podívat na přírodní rezervaci Buky nad Kameničkou.

No řeknětě - kdy naposledy jste viděli opravdový,
asi 200 let starý,  bukový les ? :)Tak tahle krásná stará dáma,
byla postavena v letech 1899 - 1904.
A sluší jí to doteď.

A něco málo technických údajů - zdroj: http://www.priroda.cz

Délka jezera je ?pouhých? 450 m. Největší hloubka přehradní nádrže sahá do 31,3 m. Průměrný průtok vody dosahuje 16 l/s. A celková vodní plocha je 6 ha, což je přibližně 1 a 1/4 rozlohy fotbalového hřiště.
Kamenička je z jedné strany ohraničena zděnou, 44 m vysokou, hrází, která je v koruně dlouhá 153 m. Hráz je součástí prvního stupně ochranného pásma a je tedy pro veřejnost nepřístupná. Přehrada Kamenička je technickou památkou.A ještě jedna zimní...


jihei

Bukový les..Pohledy vzhůru ...

25. března 2010 v 18:56 | Autorka : JiHei

Všechny tyto fotografie jsou pořízeny na náměstí v Chomutově a v jeho přilehlých částech.Vlevo část galerie Špejchar, vpravo kostel sv. Ignáce.

Kostel svaté Kateřiny je nejcennější historickou památkou ve městě a jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Vznikl na místě staršího panského kostela u komendy řádů německých rytířů po roce 1252. Do dnešního dne se zachovala starší příčná loď a presbyterium z konce 13. století, které je významné zachovanými klenebními svorníky a patkami s rostlinnými motivy. Stavba dokládá příchod gotiky na naše území. Konzoly jsou románské a zaklenutí je dotaženo do gotické linie. Hlavní loď kostela a západní věž byly pohlceny přestavbami řádového kostela a přilehlé komendy na zámek v 15. a 16. století. Příčná loď a kněžiště sloužily nadále jako zámecká a později radniční kaple. Od konce 18. století sloužil kostel jako skladiště a kočárovna. V 60. letech minulého století se rozhodovalo, zda se stavba strhne nebo nechá opravit. Kostel zůstal, ale opravy započaly až v roce 1991. V listopadu roku 2000 byl kostel po více než 200 letech znovu otevřen pro veřejnost. Konají se zde výstavy a koncerty a navštívit jej můžete také v rámci prohlídky expozice Oblastního muzea.

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.


Jezuitský kostel svatého Ignáce je raně barokní stavba s dvouvěžovým severním průčelím. Byl postaven v letech 1663 až 1668 italským architektem Carlem Luragem. Nese jméno svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl kostel součástí vojenských kasáren. Od roku 1945 přestal sloužit bohoslužbám a začal pustnout. V podzemní kryptě kostela se nacházelo osmdesát zachovalých mumií mnichů. Porušením systému větrání v kryptě se mumie začaly rozpadat a všechny byly pohřbeny na městském hřbitově. V letech 1991 až 2000 byl kostel citlivě obnoven a předán do užívání Středisku knihovnických a kulturních služeb. Konají se zde výstavy a koncerty, církev kostel stále
využívá pro bohoslužby.Zdroj textů: Oficiální stránky města Chomutova.

Malé nakouknutí do .....

15. března 2010 v 12:06 | Autorka : JiHei
..... Chomutova :).


Chomutovské historické náměstí...s městskou věží.


Pozdně gotické sklípkové klenby.Barokní sloup Nejsvětější trojice.


Pohled na zadní část gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na snímku je i městská věž, která je přístupná veřejnosti. Dostavěna byla roku 1525, ale již na přelomu 15. a 16. století byla spodní část zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou. Naposledy byla přestavěna v roce 1874 v novogotickém stylu.


Areál bývalé jezuitské koleje a gymnázia vyplňuje celý jižní okraj historického centra Chomutova. Na stavbu bylo vykoupeno 14 měšťanských domů. Základní kámen byl položen v srpnu roku 1590. Výstavbu inicioval Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Království českého, který přivedl roku 1589 jezuitský řád do Chomutova. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přestavěna na kasárna. Vojáci tu sídlili až do roku 1968. Jezuitské gymnázium bylo využíváno jako gymnázium až do roku 1932. Objekt gymnázia zahrnoval dvě hradební věže, dodnes je zachována Hvězdářská věž. Jezuitský areál se v současnosti skládá z kostela svatého Ignáce, Městské galerie Špejchar, arkádového nádvoří, Střediska knihovnických a kulturních služeb a Oblastního muzea.


Zdroj textu: Oficiální stránky města Chomutova.


Hasištejn

5. února 2010 v 13:54 | Autorka : JiHei

Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn z německého Hassenstein. Doba vzniku není sice písemně doložena, ale za to ji dostatečně dokumentuje jak skladba hradu, tak jeho architektonická forma.
Hrad měl velký strategický význam pro obranu země, neboť chránil horské průsmyky, jimiž přicházely do Čech důležité dálkové cesty z Německa. Syn zakladatele Oseku u Duchcova, Bohuslav Boreš měl za manželku Agátu, dceru Fridricha I. ze Šumburka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského. Roku 1306 získal Fridrich do zástavy kraj kadaňský a tím i hrad Hasištejn. Po smrti Boršově r. 1341 se bratr Agáty, také Fridrich II. stal dočasným držitelem hradu a poručníkem jeho syna. Fridrichovi synové r. 1351 dostali hrad od Karla IV. v léno, byly mu tak povinni věrností a vojenskou službou. Pánům ze Štumburka zůstal hrad až do r. 1418, kdy byl po tříměsíčním obléhání dobyt Mikulášem Chudým z Lobkovic, ten poté dostal hrad od krále Václava IV. do zástavy za pomoc a jiné služby královské koruně.


Zdroj textu : http://www.hasistejn.cz/
Pohledy...

28. srpna 2009 v 18:05 | Autorka : JiHei

Bububu !! :) ;)

18. srpna 2009 v 17:54 | Autorka : JiHei

Nádvoří zámku v Žirovnici...:)

Okna..

17. července 2009 v 18:47 | Autorka : JiHei

Kutnohorská ulička..

22. června 2007 v 19:56 | Ji-Hei
 
 

Reklama